NR. 27

Ulfshale Østersøbad - Kongens Ø - Europahøjskolen - Center Ulvshale (tidligere navne)

Ulvshale Badehotel A/S

c/o NJORD Law Firm

Pilestræde 58

1112 København K

 

Anpartshavere:

Venture Architects ApS ved

arkitekt Niels Friis Christiansen

 

First Venture ApS ved

Advokat Lars Lokdam

(NJORD Law Firm)

 

Telefon:

+45 2273 3009

 

Mail:

ll@njordlaw.com

 

Generation:

-

 

Tidligere ejere/lejere:

1 Tage Christensen

2 Per Thomsen

3 Konkursbo

4 Finn Skøtt Andersen

Udlejet tilEuropahøjskolen

5 Den Selvejende Inst. "Kongens Ø" (Afvænningshjem)

Udlejet til Røde Kors – asylcenter

Matr:

329b

 

Grundens areal:

5.892 m2

 

Ejendommen opført:

1916

ombygget 1974

 

Ejendommen planlægges nedrevet og 13 nye huse opført.

Nærmere oplysninger: www.ulvshale-strand.dk

shapeimage_6-1 18.53.31

Historie

Hotellet blev bygget i 1916 og fungerede i mange år som badehotel med tilhørende restauration. Navnet var  “Ulfshale Østersøbad” . Mange af hotelgæsterne kom fra København og en del sommerhusejere havde deres daglige gang i restauranten.

Først i 1970érne blev hotellet udvidet med flere gæsteværelser, en større restaurant samt en indendørs swimmingpool. Det nye navn: Kongens Ø.  I tilknytning hertil var der en større skandale omkring finansieringen, hvor Steges borgmester og en bankdirektør var involveret. Hotellet gik konkurs i 1976, og Sparekassen tabte 6 millioner, som på daværende tidspunkt var mange penge efter mønske forhold, hvorfor sparekassen ikke overlevede, men blev opslugt af Bikuben (nu en del af Danske Bank).

Der blev efterfølgende etableret Europahøjskole, kursusejendom, behandlingscenter og i perioden 2001-2005 Røde Kors asylcenter for flygtninge.

Nuværende ejer (Ulvshale Badehotel A/S) erhvervede ejendommen i 2005 med henblik på at omdanne ejendommen til hotellejligheder, men blev indhentet af Finanskrisen, hvorefter der tilsynladende ikke har været tilstrækkelig køberinteresse. Ejendommen har herefter ligget forsømt hen uden opvarmning og vedligeholdelse, hvorfor ejendommen er i stærkt forfald og efter sigende nu så godt som umuligt at renovere.

Ejendommen skæmmer i den grad området og har blandt naboer fået tilnavnet “Ulvshales øjenbæ”.

Ejendommen er som nævnt stærkt forfalden og ligger nu på grund af hærværk hen til fare for børn og dyreliv. Vi håber, at ejerne vil sørge for at sikre ejendommen - eller naturligvis allerbedst vil nedrive denne og opføre de nye bygninger i overensstemmelse med lokalplanen, som blev godkendt af Vordingborg Kommune i marts 2017.

Ifølge ejernes hjemmeside www.ulvshale-badehotel.dk forventes opført 13  feriehuse i 2018/19.  

Adgangen til husene bliver via den bagvedliggende asfalterede skovvej.

“De nye feriehuse vil blive opført i en enkelt genkendelig arkitektur med saddeltag og i materialerne træ og glas og de vil få en maksimal højde på 8,5 meter” (citat fra lokalplanforslaget).

Lad os håbe, at der vil blive taget skyldigt hensyn til Sandvejens særegenhed med sorttjærede træhuse med rejsning samt at ejerne må få held med gennemførelsen af projektet herunder finde købere til de nye fritidshuse. Det synes at være en svær opgave, hvilket de mange år uden salgsresultat tyder på.

Det må også være svært for en potentiel køber at vurdere mulighederne for en fritidsbolig i en dejlig natur, når der ligger en katastrofe af en gammel, faldefærdig ejendom lukket inde i mørket mellem høje træer.

 

shapeimage_8-150x33
shapeimage_2 18.54.15
shapeimage_1-5 18.54.15
shapeimage_9-150x36

Vordingborg Kommune har den 08.03.2017 vedtaget lokalplan nr. E 15.09.01.

Forslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside. 

shapeimage_10 18.55.13
IMG_1350
shapeimage_6-1 18.53.31
shapeimage_10 18.55.13
shapeimage_2 18.54.15